ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Izvedba evakuacije iz objekta

  Posted on november 4th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje MOJDAR izvede evakuacijo oseb iz objekta in ima za te naloge ustrezno dovoljenje URSZR ter usposobljen kader.

  Lastniki ali uporabniki objektov za katere je potrebno v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. RS št.52/07) izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

  Pogoj za izdelavo načrta evakuacije in požarnega načrta je ocena požarne ogroženosti 3 ali več oziroma več kot 100 ljudi v objektu.

  Comments are closed.