ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
  • Meritve mikroklime in osvetljenosti

    Posted on januar 31st, 2010 Mojdarsi No comments

    Naše podjetje izvaja preiskave delovnega okolja in ima za te naloge ustrezno dovoljenje MDDSZ ter usposobljen kader.

    Delodajalec je dolžan zagotoviti meritve mikroklime in osvetljenosti oz. druge preiskave delovnega okolja v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh let. Meritve se morajo opraviti v poletnem in zimskem letnem času.

    Comments are closed.