ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
  • POŽARNA VARNOST

    Požarna varnost pomeni varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnost morajo izdelati požarni red.

    Podjetje MOJDAR, Mojca Verhovec s.p.  ima pooblastilo s strani Ministrstva za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje (št. pooblastila: 8450-10/2012-4-DGZR), za opravjanje vseh zgoraj navedenih storitev s področja VARSTVA PRED POŽAROM.