ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Požarni red

  Posted on november 4th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje MOJDAR izdela požarni red in ima za te naloge ustrezno dovoljenje URSZR ter usposobljen kader.

  Pravilnik o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/2007, 2.člen, določa sledeče):

  Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, morajo izdelati požarni red za objekt.

  (4.člen) Delodajalec mora poskrbeti, da je s požarnim redom seznanjen vsak zaposleni.

  Comments are closed.