ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Pregled in preizkus delovne opreme

  Posted on november 8th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje izvaja preglede in preizkuse delovne opreme in ima za te naloge ustrezno dovoljenje MDDSZ ter usposobljen kader.

  Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
  Ur.l. RS, št. 101/2004, 43. člen določa:

  (1) Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec.

  (2) V primeru, da proizvajalec ne določi roke za periodične preglede, mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preskuse v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

  Comments are closed.