ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Pregled,preizkus in meritve elektro inštalacij

  Posted on november 8th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje MOJDAR izvaja preglede in kontrolne meritve na manj zahtevnih elektro inštalacijah. Strokovni delavec ima za te naloge pridobljen CERTIFIKAT O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI.

  Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštlalcije v stavbah, Ur.l. RS, št.41/2009, 11.člen, določa:

  Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.

  (2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.

  (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.

  (4) Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.

  Comments are closed.