ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Strokovne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

  Posted on november 4th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje MOJDAR izvaja usposabljanje strokovnih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ima za te naloge ustrezno dovoljenje URSZR ter usposobljen kader.

  Zahteve iz pravilnika !

  (Pravilnik o požarnem redu Ur.l.RS, št. 52/07, 4.člen)

  Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti in usposobiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti in usposobiti še po eno odgovorno osebo. Omenjene odgovorne osebe morajo obnavljati usposabljanje vsaka 3 leta.

  (2) Delodajalec, ki mora izdelati v skladu s tem pravilnikom poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

  Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva predpožarom (Ur.l. RS, št.32/2011, v 4.členu določa:

  (1) Delodajalec mora:

  – določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na vrsto dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni;

  – poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije v skladu s predpisi.

  (2) Na tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

  Comments are closed.