ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • (več…)

  Posted on november 2nd, 2009 Mojdarsi No comments

  Za pridobitev ustrezne usposobljenosti za varno upravljanje z viličarji, TGM (težko gradbeno mehanizacijo), avtodvigali ali dvižno ploščadjo, naše podjetje izvaja izobraževanje in usposabljanje za varno delo ter preizkus znanja, kar zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.43/11) in je določeno s sprejeto Izjavo o varnosti v Vašem podjetju. Vsak udeleženec seminarja prejme literaturo za varno ravnanje z delovnim sredstvom, v kateri je zajeta vsa potrebna vsebina. Pogoj za opravljanje preizkusa je izpit B kategorije in zdravstvena sposobnost kandidata. Teoretični del preizkusa se preverja s testom. Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi izpitna praktična vožnja.

  Po uspešno zaključenem tečaju boste usposobljeni za samostojno delo z delovnim sredstvom in boste prejeli potrdilo o opravljenem izpitu za voznika viličarja, TGM, upravljalca avtodvigala ali dvižne ploščadi.

  Pravne osnove določa Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS,št.101/04) in sicer v sledečih členih:

  10. člen

  V primeru, da uporaba delovne opreme predstavlja nevarnost ali škodljivost za poškodbo ali zdravstveno okvaro delavcev, mora delodajalec izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi:

  –        da tako delovno opremo uporabljajo samo delavci, ki so za njeno uporabo usposobljeni in

  –        da popravila, spremembe, ki ne spreminjajo funkcionalnih lastnosti delovne opreme, vzdrževanje ali servisiranje izvajajo posebej za to delo določeni in usposobljeni delavci.

  12. člen

  (5) Delodajalec mora za delavce, na katere se nanaša 10. člen tega pravilnika, zagotoviti posebno usposabljanje.

  109. člen

  Delodajalec mora zagotoviti, da opremo z lastnim pogonom vozijo samo delavci, ki so usposobljeni in izpolnjujejo druge predpisane pogoje za njeno uporabo oziroma vožnjo.

  Naročilnica