ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

  Posted on november 8th, 2009 Mojdarsi No comments

   Podjetje MOJDAR izvaja usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom in ima za te naloge ustrezno dovoljenje URSZR ter usposobljen kader.

   Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), (Ur.l. RS, št. 3/2007)-UPB1, 20.člen določa:

  (1) Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

  1. nastopu dela;

  2. premestitvi na drugo delovno mesto;

  3. začetku opravljanja drugega dela;

  4. spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;

  5. spremembi in uvajanju nove tehnologije.

  (2) Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati.

  (3) Usposabljanje za varstvo pred požarom opravljajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Usposabljanje se mora izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

   

  Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva predpožarom (Ur.l. RS, št. 32/2011), 4.člen določa:

  (1) Delodajalec mora:

  – zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), usposobljen za varstvo pred požarom v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona, ki ureja varstvo pred požarom in tem pravilnikom ter da je seznanjen s požarnim redom;

  (2) V poslovnih ali industrijskih objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, je treba zaposlene periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve leti po opravljenem osnovnem usposabljanju; v objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost pa vsake tri leta. Na tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo ter periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

  Comments are closed.