ZA VAS SMO DOSEGLJIVI NA GSM: 051 321 858
RSS icon Email icon Home icon
 • Varnostni načrt

  Posted on november 4th, 2009 Mojdarsi No comments

  Naše podjetje MOJDAR izdeluje varnostne načrte in ima za te naloge ustrezno dovoljenje MDDSZ (inšpektorata za delo) ter usposobljen kader.

  Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Ur.l.RS, št 83/05, 4.člen)

  Osnova za izdelavo varnostnega načrta sta projekta PGD, PZI.

  Koordinator za varnost in zdravje v pripravljalni fazi opravlja naslednje naloge:

  – usklajuje izvajanje določb iz 6. člena te uredbe;

  – izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt v skladu s prilogo V, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II;

  – pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

  Comments are closed.